Lepingu põhiandmed Kinni
Tegemist on lepingut number 1163 lõpetava kokkuleppega.
Leping
1163.1 (sisestatud: 31 jaanuar 2022 13:43)
Staatus
Mitteaktiivne
Sõlmimise kuupäev
13 detsember 2021
Lepingu lõpetamise kuupäev
12 detsember 2021
Algse lepingu sõlmimise kuupäev
10 detsember 2019
Algse lepingu jõustumise kuupäev
10 detsember 2019

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Rahva Muuseum (reg kood 70005536)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Muuseumi tee 2
60532
Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 7350400

E-post: erm@erm.ee

Õiguslik vorm
Riiklik üksus
Tegevusala
R - Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
EESTI RAHVA MUUSEUMI AMETIÜHING (reg kood 80120333)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Veski tn 32
51014
Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 7363062

E-post: ay@erm.ee

Kuulumine liitu (abi)
Kuulub ametiühingute liitu

Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.3. Kaugtöö tegemise kokkulepe (TLS § 6 lõige 4)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.2. osalise tööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.5. kokkulepe muude koolitustingimuste kohta. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.3. Töötajate esindaja koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.3.1. töötajate usaldusisiku koolitusvõimalused; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni