Lepingu põhiandmed Kinni
Tegemist on lepingut number 1168 muutva kokkuleppega.
Leping
1168.1 (sisestatud: 16 detsember 2021 16:12)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
20 jaanuar 2021
Jõustumise kuupäev
20 jaanuar 2021
Kehtivus
Tähtajaline, kuni 1 jaanuar 1970
Algse lepingu sõlmimise kuupäev
16 jaanuar 2020
Algse lepingu jõustumise kuupäev
16 jaanuar 2020

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
aktsiaselts Norma (reg kood 10043950)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Laki tn 14
10621
Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tööandja asukoht
Harju maakond
Kontaktandmed
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Töötajate arv
1061

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Leo Lüllemets
Tüüp
Töötajate usaldusisik
Kontaktandmed

Telefon: 6500446

E-post: leo.lyllemets@autoliv.com


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni