Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1194 (sisestatud: 15 detsember 2021 12:46)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
21 detsember 2020
Jõustumise kuupäev
1 jaanuar 2021
Kehtivus
Tähtajaline, kuni 31 detsember 2022
Lepinguga hõlmatud inimesi
1600 (nende hulgas 476 AÜ liiget)

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
VIRU KEEMIA GRUPP AS (reg kood 10490531)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14, 30328
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: 334 2700

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Töötajate arv
95

Nimi
Osaühing VKG Kaevandused (reg kood 10854884)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14/1, 30328
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 334 2782

E-post: vkgkaevandused@vkg.ee

Õiguslik vorm
Osaühing
Töötajate arv
506

Nimi
VKG OIL AS (reg kood 10528765)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14, 30328
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 334 2727

E-post: vkgoil@vkg.ee

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Töötajate arv
615

Nimi
Osaühing VKG Energia (reg kood 10516395)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14, 30328
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 334 2852

E-post: vkgenergia@vkg.ee

Õiguslik vorm
Osaühing
Töötajate arv
98

Nimi
OÜ VIRU RMT (reg kood 10773648)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14, 30328
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 334 2573

E-post: viru.rmt@vkg.ee

Õiguslik vorm
Osaühing
Töötajate arv
136

Nimi
VKG Soojus AS (reg kood 10160791)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 79, 31023
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 334 2408

E-post: vkgsoojus@vkg.ee

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Töötajate arv
13

Nimi
VKG Logistika OÜ (reg kood 11436628)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14, 30328
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 334 2535

E-post: vkglogistika@vkg.ee

Õiguslik vorm
Osaühing
Töötajate arv
123

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Keemikute Ametiühing (reg kood 80082199)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14, 30198
Kontaktandmed

Telefon: +372 33 42 253

E-post: info@keemiaa.eu


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.1.2. töötaja töötasu perioodilise suurendamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.4. valveaja lisatasu kokkulepe (TLS § 48 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); - Jah   +Ei
    1.2.2. vanemapuhkuse kokkulepe (TLS § 63, § 64 – lapsepuhkus, TLS § 60 – isapuhkus jmt); - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.6. kollektiivpuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.3. Kaugtöö tegemise kokkulepe (TLS § 6 lõige 4)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.2. osalise tööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.3. valveaja kokkulepe (TLS § 48); - Jah   +Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.5. kokkulepe töö tegemise aja piirangu kohta (TLS § 46 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); - Jah   +Ei
    1.4.9. iganädalase puhkeaja kokkulepe (TLS § 52); - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); - Jah   +Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. - Jah   +Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.1. kokkulepe ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade kohta (TLS § 96-98); - Jah   +Ei
    1.5.2. kokkulepe ülesütlemise hüvitiste, v.a koondamine, kohta (TLS § 100); - Jah   +Ei
    1.5.3. koondamishüvitiste kokkulepe (TLS § 100 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); - Jah   +Ei
    1.5.5. kokkulepe koondamise korral tööle jäämise eelisõiguse kohta; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); - Jah   +Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.5. kokkulepe muude koolitustingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.7. Lisasoodustuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    1.7.1. lisasoodustus on maksustatud erisoodustusena; - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? - Jah   +Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.2. ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.2.3. tööst vaba aeg üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkivale töötajate esindajale; - Jah   +Ei
    2.2.4. tööst vaba aeg Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmele. - Jah   +Ei
  2.3. Töötajate esindaja koolitustingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    2.3.1. töötajate usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.2. ametiühingu usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.3. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiva töötajate esindaja koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.4. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmete koolitusvõimalused. - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.1. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu või selle liikmete õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 3.2 ja p 3.3? - Jah   +Ei
    3.1.1. töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.2. töökeskkonnanõukogu õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.3. töökeskkonnanõukogu liikmete õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? - Jah   +Ei
    3.4.1. ametiühing on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.2. töötajate usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.3. ametiühingu usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.4. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiv Euroopa töönõukogu on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.5. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu on kaasatud. - Jah   +Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? - Jah   +Ei
  3.6. Kokkulepe tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.7. Kokkulepe töökeskkonna ohutegurite väärtuste ning nendega seotud tingimuste kohta (nt täiendavate puhkepauside või paindliku tööaja kokkuleppimine kõrge temperatuuri tingimustes)? - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? - Jah   +Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni