Lepingu põhiandmed Kinni
Tegemist on lepingut number 1054 lõpetava kokkuleppega.
Leping
1054.1 (sisestatud: 22 jaanuar 2020 9:41)
Staatus
Mitteaktiivne
Sõlmimise kuupäev
16 detsember 2019
Lepingu lõpetamise kuupäev
1 jaanuar 2020
Algse lepingu sõlmimise kuupäev
13 jaanuar 2017
Algse lepingu jõustumise kuupäev
1 veebruar 2017

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Maksu- ja Tolliamet (reg kood 70000349)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Lõõtsa 8a
15176
Tallinn
Tööandja asukoht
Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: 1811

E-post: emta@emta.ee

Õiguslik vorm
Riiklik üksus
Tegevusala
O - Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Töötajate arv
1307

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Maksu- ja tolliametnike ametiühing (reg kood 80154705)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Lõõtsa tn 8a
15176
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: 676 2186

E-post: Regina.Varret@emta.ee

Kuulumine liitu (abi)
Kuulub ametiühingute keskliitu

Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.1. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu või selle liikmete õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 3.2 ja p 3.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    3.1.1. töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    3.1.2. töökeskkonnanõukogu õigused ja kohustused; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
Tagasiside saatmine Kinni