Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1162 (sisestatud: 17 jaanuar 2020 15:04)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
4 detsember 2019
Jõustumise kuupäev
1 jaanuar 2020
Kehtivus
Tähtajaline, kuni 1 jaanuar 2021
Lepinguga hõlmatud inimesi
24

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Võrumaa Keskraamatukogu (reg kood 75020003)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Jüri tn 54
65604
Võru linn, Võru maakond
Tööandja asukoht
Võru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 7820157

E-post: inga@lib.werro.ee

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse üksus
Tegevusala
R - Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Töötajate arv
24

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Kätlin Konks
Tüüp
Töötajate usaldusisik
Kontaktandmed

Telefon: 5283392

E-post: katlin78@gmail.com


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni