Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1160 (sisestatud: 15 jaanuar 2020 16:14)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
1 oktoober 2019
Jõustumise kuupäev
1 oktoober 2019
Kehtivus
Tähtajatu
Lepinguga hõlmatud inimesi
14

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
OÜ KADAKA BAAR (reg kood 10247894)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress

45202
Viitna küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 5100142

E-post: info@kadakabaar.ee

Õiguslik vorm
Osaühing
Tegevusala
L - Kinnisvaraalane tegevus

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Raivo Siiber
Tüüp
Töötajate usaldusisik
Kontaktandmed

Telefon: +372 5051560

E-post: raivo.info@gmail.com


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.9. iganädalase puhkeaja kokkulepe (TLS § 52); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.5.1. kokkulepe ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade kohta (TLS § 96-98); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni