Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1159 (sisestatud: 15 jaanuar 2020 13:30)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
3 september 2019
Jõustumise kuupäev
4 september 2019
Kehtivus
10 juuni 2020 (pikeneb kuni uue lepingu sõlmimiseni)
Lepinguga hõlmatud inimesi
117 (nende hulgas 33 AÜ liiget)

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Elva Vallavalitsus (reg kood 77000170)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Kesk tn 32
61507
Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 7309880

E-post: elva@elva.ee

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse üksus
Tegevusala
O - Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Nimi
Elva Gümnaasium (reg kood 75008143)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Puiestee tn 2
61505
Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 7301837

E-post: tarmopost@elvag.edu.ee

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse üksus
Tegevusala
P - Haridus
Töötajate arv
117

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Haridustöötajate Liit (reg kood 80091904)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Masina tn 22
10144
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 6419803

E-post: ehl@ehl.org.ee

Kuulumine liitu (abi)
Kuulub ametiühingute keskliitu

Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.3. koondamishüvitiste kokkulepe (TLS § 100 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
Tagasiside saatmine Kinni