Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1158 (sisestatud: 13 detsember 2019 12:01)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
25 september 2018
Jõustumise kuupäev
1 september 2019
Kehtivus
Tähtajaline, kuni 31 august 2020
Lepinguga hõlmatud inimesi
1200

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla (reg kood 90003433)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Tervise tn 1
31025
Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Tööandja asukoht
Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 3311003

E-post: info@ivkh.ee

Õiguslik vorm
Sihtasutus
Tegevusala
Q - Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (reg kood 80017836)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Laulupeo tn 24
10128
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 6313123

E-post: kutseliit@kutseliit.eu


Nimi
EESTI ÕDEDE LIIT (reg kood 80023096)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Koidu tn 20-34
10136
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: 681 920

E-post: info@ena.ee


Nimi
KOHTLA-JÄRVE ARSTIDE AMETIÜHING (reg kood 80114054)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Ravi tn 10
30322
Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 33 95 088

E-post: Veronika.Iljina@ivkh.ee


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    3.4.5. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu on kaasatud. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni