Lepingu põhiandmed Kinni
Antud leping on lõpetatud kokkuleppega number 1157.1.
Leping
1157 (sisestatud: 26 november 2019 16:26)
Staatus
Mitteaktiivne
Sõlmimise kuupäev
25 november 2019
Jõustumise kuupäev
25 november 2019
Kehtivus
Kehtetu (lepingut on muudetud)
Lepitaja abi
Lepingu sõlmimisele aitas kaasa Lepitaja

Laiendatud leping (abi)
Ametlikes Teadaannetes avaldamise kuupäev
26 november 2019
Link (abi)
Kohaldumisala (abi)
5. Laiendada käesoleva kokkuleppe punktides 1 ja 2 fikseeritud palgatingimusi kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses ning kehtestada need kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ning töötajatele töölepingu seaduse tähenduses.
Laiendatud tingimused
1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2020. a kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot ja tunnitasu alammääraks 3,48 eurot.
2. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2021. a töötasu alammääraks 40% keskmisest palgast Eesti Panga 2020. a suvise majandusprognoosi (väljaandes "Rahapoliitika ja Majandus") näitajate alusel. Konkreetsed 2021. a kuu- ja tunnitasu alammäärad fikseeritakse 2020. a suvel.

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT (reg kood 80036271)
Tüüp
Tööandjate keskliit
Aadress
Kiriku tn 6
10130
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 6999301

E-post: employers@employers.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Ametiühingute Keskliit (reg kood 80115195)
Tüüp
Ametiühingute keskliit
Aadress (abi)
Laulupeo tn 24
10128
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 6412800

E-post: eakl@eakl.ee


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
Tagasiside saatmine Kinni