Tere tulemast!

Siin on võimalik tutvuda kõigi registreeritud kollektiivlepingutega, samuti esitada taotlus uue lepingu registreerimiseks.

 

Uue lepingu registreerimiseks palume sisse logida!

 
10 viimati sisestatud, muudetud või lõpetatud lepingut Kinni
Number Tööandjad Töötajad Sisest. kuup. Sõlm. kuup. Jõust. kuup.
630.5 Baltika Tailor OÜ
Helle-Mai Enniko (usaldusisik)
12 veebruar 2018 1 jaanuar 2010 1 jaanuar 2010
716.1 OÜ BALTIKA TAILOR
Marina-Maire Nõmme, Viive Kool (usaldusisik)
12 veebruar 2018 2 jaanuar 2012 1 veebruar 2012
814.1 OÜ BALTIKA TAILOR
Marina-Maire Nõmme (usaldusisik)
Viive Kool (usaldusisik)
12 veebruar 2018 1 jaanuar 2013 1 jaanuar 2013
939.1 OÜ BALTIKA TAILOR
Viive Kool (usaldusisik)
Marina-Maire Nõmme (usaldusisik)
12 veebruar 2018 15 detsember 2014 1 jaanuar 2015
1093.1 OÜ BALTIKA TAILOR
Marina-Maire Nõmme (usaldusisik)
23 jaanuar 2018 18 september 2017 31 detsember 2017
1014.1 OÜ BALTIKA TAILOR
Marina-Maire Nõmme (usaldusisik)
23 jaanuar 2018 30 detsember 2016 1 jaanuar 2017
1093 OÜ BALTIKA TAILOR
Marina-Maire Nõmme (usaldusisik)
23 jaanuar 2018 30 detsember 2016 1 jaanuar 2017
960.1 AS G4S Eesti
Marvin Torga (usaldusisik)
Turvatöötajate Ametiühing
12 jaanuar 2018 30 november 2016 30 november 2016
996.1 Aktsiaselts Väätsa Prügila
Eve Kivistik (usaldusisik)
Rein Männik (usaldusisik) Anneli Viiburg (usaldusisik) Ralf Lahesoo (usaldusisik) Feliks Roosme (usaldusisik)
12 jaanuar 2018 23 veebruar 2017 23 veebruar 2017
1023.1 AS GoBus
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing
12 jaanuar 2018 28 veebruar 2017 1 veebruar 2017